IZVORI

Dnevnici, kronike

Bego, Vladimir, Dnevnik 1941 – 1944., kopija, dokumentacija Zaklade Karlo Grenc, neobjavljeno Bego

Gizdić, Drago, Dalmacija 1941., Zagreb, 1957. i 1959. (2. izdanje) Gizdić, 1941.

Gizdić, Drago, Dalmacija 1942., Zagreb, 1959. Gizdić, 1942.

Gizdić, Drago, Dalmacija 1943., Zagreb, 1962. Gizdić, 1943.

Gizdić, Drago, Dalmacija 1944 – 1945., Zagreb, 1964 Gizdić, 1944/45.

Katalinić, Sergije, Sjećanja na moj život, kopija, Zaklada Karlo Grenc

Kisić, Antun, Ljetopis grada Splita 1941 – 1945., rukopis u Knjižnici muzeja grada Splita, Kisić
neobjavljeno

Kronologija Splita 1941 – 1945., Split, 1979. Kronologija

Knjige

Andrijić mr. Marko, Fašistički zatvori u Splitu, Split, 1990, neobjavljeno,
arhiv Udruge ABA u Splitu Andrijić

Anić, Nikola, Antifašistička Hrvatska, Zagreb, 2005. Anić, 2005.

Anić, Nikola, 12. dalmatinska udarna brigada, Supetar, 1984. Anić, 1984.

Anić, Nikola, Povijest Osmog dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske
Hrvatske, Split, 2004. Anić, 2004.

Basta, Milan, Agonija i slom NDH, Beograd, 1971.

Bettiza, Enzo, Egzil, Split 2004. Bettiza, 2004.

Bettiza Enzo, Libro perduto, Mondadori, Milano, 2005 Bettiza, 2005.

Boban, Ljubo, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941. – 1943., Zagreb, 1985. Boban

Bogdanić, Neven, El Shatt naš nezaboravljeni, Split, 1966. Bogdanić

Bošković, J. Ivan, Orjuna – Ideologija i književnost, Zagreb, 2006. Bošković

Brodograđevna industrija Split - Brodosplit, Split,1986. Brodosplit

Delić, Josip-Gilić, Mate-Grubišić, Nikola, Mućka republika, Split,1983. Delić i dr.

Elenco dei nuovi nomi delle Vie di Spalato/ Popis novih naziva ulica, Split, 1942. Popis ulica

Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1955. – 1964. g. Enciklopedija

Huljić, Veseljko, Vis 1941. – 1945., Split, 1979. Huljić

Janović-Bonači Ružica, Odjeci ratnih dana, pjesme, Zagreb, 1986. Janović

Javorčić, Ivan, Žrnovnica od davnina do danas, Split 1989. Javorčić, (str.)

Jeličič, Živko, Bijeli kum, pjesme, Split, 1945. Jeličić

Jelić Butić, Fikreta, Ustaše i NDH 1941. – 1945., Zagreb ,1977. Jelić Butić

Jugoslavenke u kaznionicama fašističke Italije (1941.–1944.), LOGOS, Split, 1985. g. Jugoslavenke u
zatvorima, 1985.

Körbler Jurica, Ivo Tijardović, Bjelovar, 1979. Kebler

Kečkemet, Duško, Židovi u povijesti Splita, Split, 1971. Kečkemet

Kovač, Tatjana i Vojnović, Mijo, U spomen revoluciji, Split, 1976. Kovač, Vojnović

Kraljević, Ljubomir-Kečkemet, Duško, Stoljeće zdravstva Splita
s naročitim osvrtom na razdoblje NOR-a, Split, 1987. Kraljević

Križević Andrija-Drina, Sportaši Splita u revoluciji, Split, 1982. Križević

Kvesić, Sibe, Dalmacija u NOB-u Kvesić

Leontić, Boro, Split 1941. Beograd, 1960. Leontić

Marković Vladimir Inđo, Nepokorena mladost I, Split, 1975., Marković

Miličić, Sibe, Deset pjesama o partizanima, Split, 1944. Miličić

Monografija: Brodosplit, Ljubljana, 1986. Brodosplit

Monografija: Hrvatsko narodno kazalište 1893.–1993., Split, 1991. Kazalište

Mosettig, Ivan, Obmane–splitska viđenja započeta 1941., Split,1995. Mosettig

Nazor, Vladimir, Partizanska proza, Split, 1976. Nazor

Perić, Ivan, U spomen revoluciji, Omiš, 1983. Perić

Pola stoljeća Jadrana 1920/1970 »Jadran«

Požar, Petar, Znameniti i zaslužni Splićani…, Split, 2001.

Pribilović, Kažimir, Četvrti pomorsko obalski sektor Mornarice NOVJ, Beograd, Split, 1988. Pribilović

Stanić-Griša, Josip, Radnički pokret i socijalistička revolucija na području Omiša, Split, 1983. Stanić

Šalov, Mate, Četvrta dalmatinska (splitska) brigada, Split, 1980. Šalov

Šinko, Ervin, Dnevnik Šinko

Velić Miroslav, Almanah sekcije MPO, broširano, neobjavljeno Velić

Velić, Miroslav, Petrić, Ante i Vuletić, Mate, Mosorski partizanski odred, Split, 1985. Velić i dr.

Vojna enciklopedija, 2. izdanje, Beograd Vojna enc.

Život i borba naroda Klis-Kose Klis-Kosa

Žurić-Scotti, Neva, Talijanska okupacija Dalmacije, neobjavljeno, doktorska disertacija Žurić-Scotti

Zbornici

Zbornik broj 2 IHRPD-a: Dalmacija 1941., Split 1972.

Andrijić, Marko, Ante Jonić na kninskom i drniškom području Andrijić, Zbornik br. 2

Erak, Tomislav, Kronika zločina talijanskog fašističkog okupatora u Šibeniku
i u njegovu kraju 1941. – 1943. Erak, Zbornik br. 2

Scotti-Žurić, Neva, Odnosi između Italije i NDH 1941. –
Nastanak i posljedice rimskih ugovora Scotti-Žurić, Zbornik br. 2

Ćurin, Miroslav, Uloga PK KPH za Dalmaciju u organizaciji NOB-a u Splitu 1941. (5. 129)

Marović, Neda, SKOJ u Dalmaciji 1939. – 1941. godine Barbarić, Zbornik br. 2

Jakovčev, dr. Petar, Prilozi proučavanju talijanske okupacione politike
u Dalmaciji 1941. godine Jakovčev, Zbornik br. 2

Amulić, Ivo, Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta i
partizanski odredi Dalmacije u 1941. godini Amulić, Zbornik br. 2

Šehović, Šerif, Takav narod mora pobijediti Šehović, Zbornik br. 2

Zbornik broj 3 IHRPD-a: Dalmacija 1943., Split, 1975.

Barbić, Mate, Jugoslavenski zbjeg u južnoj Italiji i Egiptu 1943. – 1946. g. Barbić, Zbornik br. 3

Bodrožić, Milica, Neki aspekti o ulozi i držanju stranaka
u Dalmaciji tokom 1943. g. Bodrožić, Zbornik br. 3

Pribilović , Kažimir, Formiranje njemačke ratne mornarice na Jadranu Pribilović, Zbornik br. 3

Kreso, Muharem, Uspostavljanje njemačke okupacione uprave u Dalmaciji 1943. g. Kreso, Zbornik br. 3

Huljić, Veseljko, Uloga Visa u NOP-u 1943. g. Huljić, Zbornik br. 3

Jelić- Butić, Fikreta, Dalmacija u politici NDH nakon kapitulacije Italije Jelić, Zbornik br. 3

Šepić, Dragovan, Slom planova fašističke Italije u Dalmaciji Šepić, Zbornik br. 3, str.

Sentić-Žaknić, Marija, Razvoj i rad AFŽ-a u Dalmaciji 1943. g. Sentić, Zbornik br. 3

Tartalja, Hrvoje, Snabdijevanje lijekovima dalmatinskih partizana Tartalja, Zbornik br. 3

Jelić, Ivan, O nekim pitanjima djelatnosti političkog i vojnog rukovodstva
u Dalmaciji 1943.g. Jelić Ivan. Zbornik br.3

Egić, Obrad, Formiranje IX dalmatinske divizije Egić, Zbornik br.3, str.

Trgo, Fabijan, Osnovne karakteristike razvitka NOB-a u Dalmaciji 1943. Trgo, Zbornik br.3

Božanić-Bezić, Nevenka, Ilegalna izložba likovnih umjetnika u Splitu 1943. godine Božanić, Zbornik br. 3

Žurić- Scotti, Neva, Odnosi Italije i NDH u Dalmaciji 1941.-1943. Žurić-Scotti, Zbornik br. 3

Šepić, Dragovan, Slom planova fašističke Italije u Dalmaciji Šepić, Zbornik br. 3

Colić, Mladen, Oružane formacije NDH u Dalmaciji 1941. – 1943. godine Colić, Zbornik br. 3

Zbornik broj 5 IHRPD-a: Split u NOB-u i socijalističkoj revoluciji 1941 –1945., Split, 1981.

Bodrožić, Milica, Radnička klasa u oslobodilačkom ratu
i socijalističkoj revoluciji 1941. – 1945. Bodrožić, Zbornik br. 5

Sentić, Marija, Prilog nastanku i djelatnosti AFŽ-a u Splitu 1941. – 1945. g Sentić, Zbornik br. 5

Bilač, Dinko, Odluke Mjesnog komiteta KPH Split o sprečavanju
realizacije planova okupatora na rušenju vitalnih objekata u gradu 1944. g Bilač, Zbornik br. 5

Roje, Ante, Aktivnost Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju
na spašavanju vitalnih privrednih objekata uoči konačnog oslobođenja Splita Roje, Zbornik br. 5

Trgo, Fabijan, Split kao grad u realizaciji koncepcije općenarodnog oslobodilačkog rata Trgo, Zbornik br. 5

Isaić, Vladimir, Spašavanje javnih i privrednih objekata u Splitu
i srednjoj Dalmaciji pred oslobođenje 1944. g. Isaić, Zbornik br . 5

Kisić-Kolarević, Nada, Gradski NOO Splita Kisić Kolarević, Zbornik br. 5

Benyovsky, Lucija, Tisak NOP-a u Splitu Benyovsky, Zbornik br. 5

Slavica, Nikola, Rad Komande splitskog područja Slavica, Zbornik br. 5

Jelić-Butić, Fikreta, O nekim obilježjima politike HSS-e u Splitu 1941. – 1945. Jelić-Butić, Zbornik br. 5

Gazin, Hugo, Pripreme za oslobođenje Splita Gazin, Zbornik br. 5

Pribilović, Kažimir, Split u formiranju i razvoju mornarice NOVJ Pribilović, Zbornik br. 5

Visković, Berislav, Savezničke pomorske snage u vodama Splita 1943. – 1945. Visković, Zbornik br. 5, str.

Kukoč , Desa, Žene Splita u kaznionicama Italije za vrijeme 2. svjetskog rata Kukoč, Zbornik br. 5

Tudor Gordana, Djelovanje GNOO Splita od oslobođenja grada do kraja rata Tudor, Zbornik br. 5

Sirotković Hodimir, Osnivanje Prve vlade federalne Hrvatske u Splitu Sirotković, Zbornik br. 5.

Mlivončić Ivica, Držanje vjerskih krugova za vrijeme NOB-a Mlivončić, Zbornik br. 5

Knezović Zlata, Uloga kulturne i umjetničke djelatnosti
u Splitu za vrijeme NOB-a Knezović, Zbornik br. 5

Ogrizović, Mihajlo, Školstvo i prosvjeta u Splitu za NOB-a Ogrizović, Zbornik br. 5

Obradović, Milan, Obavještajna služba NOP-a u Splitu Obradović, Zbornik br. 5

Markovina, Jelena, Sistem talijanske fašističke vlasti u Splitu
od 1941. do 1943. g Markovina, Zbornik br. 5

Reić, Lovre, Splićani u bici na Neretvi Reić, Zbornik br. 5

Dumanić, Rade, Narodna pomoć i NO Fond u NOP-u Splita Dumanić, Zbornik br. 5

Kučan, Viktor, Splićani u bici na Sutjesci Kučan, Zbornik br. 5

Šitin, Tonći, O razvitku omladinskog revolucionarnog pokreta
u Splitu 1941. – 1942. godine Šitin, Zbornik br. 5

Žarić, Slobodan, Proces stvaranja Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte
u Splitu do oslobođenja Dalmacije Žarić, Zbornik br. 5

Bijelić - Sinobad, Irena, Mi smo ostali u gradu Bijelić, Zbornik br. 5

Kvesić, Sibe, Naš izvještaj – mobilizator masa u borbi protiv fašizma Kvesić, Zbornik br. 5

Meštrović, Rozario, Šolta u NOB-i 1941. – 1942. Meštrović

Scotti-Žurić, Neva, Talijanska okupacija Splita 1941. godine Scotti-Žurić, Zbornik br. 5

Mijan, Paško, O radu partijske i skojevske organizacije na sakupljanju, Mijan, Zbornik br. 5
uskladištenju i održavanju oružja i municije na širem području Splita
u proljeće 1941. godine (5., 1019)

Split u Titovo doba, Split, 2002. Split u Titovo doba, (str)

190 godina splitske bolnice, Split, 1984. 190 god. splitske bolnice

Narodni heroji Jugoslavije Narodni heroji

290 godina Klasične gimnazije 1700. – 1990. 290 god. K. gimnazije

Šolta u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj izgradnji, 1972. Šolta u NOB-u

Amižić, Nikola, Limene glazbe s područja općine Split u NOB-i Amižić

Arhivska građa

Zbornik (knjiga) dokumenata NOB-a u Dalmaciji 1941. – 1945., i to:

- knjiga 1. 1941. godina, Split, 1981. ( Naziv dokumenta), 1./ (broj dok.)

- knjiga 2. siječanj – srpanj 1942., Split, 1982. # 2./ #

- knjiga 3. kolovoz – rujan 1942., Split, 1982. # 3./ #

- knjiga 4. listopad – prosinac 1942., Split, 1983. # 4./ #

- knjiga 5. siječanj – ožujak 1943., Split, 1983. # 5./ #

- knjiga 6. travanj – lipanj 1943., Split, 1984. # 6./ #

- knjiga 7. srpanj – kolovoz 1943., Split, 1984. # 7./ #

- knjiga 8. rujan – listopad 1943., Split, 1985. # 8./ #

- knjiga 9. studeni – prosinac 1943., Split, 1985. # 9./ #

- knjiga 10. siječanj - ožujak 1944., Split, 1986. # 10./ #

- knjiga 11. travanj – svibanj 1944., neobjavljeno, HR DAST broj 262 # 11./ #

- knjiga 12. lipanj – srpanj 1944., neobjavljeno, HR DAST broj 262 # 12. / #

- knjiga 13. kolovoz – rujan 1944., neobjavljeno, HR DAST broj 262 # 13./ #

- knjiga 14. listopad – prosinac 1944., neobjavljeno, HR DAST broj 262 # 14 ./ #

Arhivski fondovi u Državnom arhivu u Splitu

- HR DAST br. 27, Gradski Narodnooslobodilački odbor Splita 1942 – 1945 HR DAST, 27, GNOO

- HR DAST br. 29, Velika župa Cetina HR DAST, 29, VŽC

- HR DAST br. 195, Zbirka preslika arhivske građe iz inozemnih arhiva,
Ustaška nadzorna služba HR DAST, 195, UNS

- HR DAST br. 262, Dokumenti o NOB-u u Dalmaciji 1941. – 1945.,
pojedinačni dokumenti koji se nalaze izvan
»knjiga dokumenata«. HR DAST br. 262 (naziv dokumenta)

- HR DAST, br. 21, Fond Oblasnog NOO-a Dalmacije HR DAST, 21, ONOO

- HR DAST, br. 35, Fond Gradskog NO Splita 1945. – 1962. HR DAST, 35, GNO

Ostali arhivi

Arhiv Muzeja grada Splita Muzej Splita

Arhiv Zaklade Karlo Grenc Zaklada K. Grenc

Arhiv Udruge antifašističkih boraca i antifašista Split UABA, Split

Radovi, feljtoni, članci

Gizdić, Drago, Uz dvadesetu godišnjicu NOO-a grada Splita,
Mogućnosti, br. 4/1963. g. Gizdić, Mogućnosti, 1963.

Cvrlje, Zdenko, Split nesalomljivo revolucionarno čvorište
Hrvatske i Jugoslavije, Sl. Dalmacija, listopad 1976. g. Cvrlje, Sl. Dalmacija, 1976.

Anić, Nikola, Oslobođenje Splita, Sl. Dalmacija, rujan, 1979. g. Anić, Sl. Dalmacija, 1979.

Nazor, Ante, Borbene i revolucionarne pjesme, (Dalmacija 1941.- 1945.),
Mogućnosti br. 8-10, 1981. Nazor, Mogućnosti, 1981.

Krizomali, Urban, Prilog za povijest Splitske i Makarske nadbiskupije,
Testimonia Croatica , Split, br. 1, 1998. Krizomali, T. Croatica, 1998.

Baras, Frano, S teutoncima pod anglosaksonskim bombama,
Hrvatska obzorja, br. 2, 1999. g. Baras, H. obzorja, 1999.

Gizdić, Drago, Dalmatinski zbjeg u Italiji i Egiptu,
Mogućnosti, br. 8, 1961 Gizdić, Mogućnosti, 1961.

Bezić-Božanić, Nevenka, Kultura u NOB-i Dalmacije,
Mogućnosti, br. 9/10, 1981. Bezić, Mogućnosti, 1981.

Prelas, Mirko, Kazivanje o čovjekovoj uspravnosti,
Mogućnosti, br.8/10,1981 Prelas, Mogućnosti, 1981.

Muljačić, Slavko, Izgradnja Splita 1944. – 1969.,
URBS 8, Split 1969. Muljačić, URBS

Reić, Lovre, Sjećanja, arhiv UABA Split Reić, UABA, Split

Plenković, Ljubo, Srećko Ozretić Slajo; Živ iz deset logora smrti,
izvodi iz neobjavljene knjige: Split-Berlin-Split, Nedjeljna Dalmacija, siječanj 1990. godine Plenković

Petrić, Toni, Sport u Splitu od 1941. do 1945., Partizanski Hajduk, Petrić

Sl.Dalmacija 8. svibnja 2000.

Periodika

– Novo doba, 1941. Novo doba, 1941

– Novo doba, dnevne novine, Split, 1943. – 1944. Novo doba

– Naš izvještaj, povremene novine JNOF-a Dalmacije 1941.–1943. Naš Izvještaj, br.

– Glas Splita, povremeno glasilo NOO-a Splita, 1943.–1944. Glas Splita, br.

– Glas Splita – Splitski glasnik, njemačke povremene novine 1943.–1944. Glas Splita

– Slobodna Dalmacija, dnevne novine, Split Sl. Dalmacija

– Poruka borca, novine Saveza boraca NOR-a, Split Poruka borca, br.

– Spremnost, novine, Zagreb, 30. travnja 1944. Spremnost

– Omladinska iskra Oml. iskra

– Il popolo di Spalato Il Popolo di Spalato

– Krik iz jama, povremeno četničko glasilo u Splitu za vrijeme talijanske aneksije Krik iz jama

FOTOGRAFIJE I DRUGE ILUSTRACIJE

Muzej grada Splita

– Fototeka NOB-e

– Grafike Nike Armande

– Duplančić Joško, privatni album ratnih fotografija poklon autora, Muzej grada

– Gatin Živko, »Slobodna Dalmacija«, Muzej grada

Državni arhiv

Fotodokumentacija redakcije Slobodne Dalmacije

Zaklada Karlo Grenc

– Civadelić Ante

– Ante Zupa, Split, 1975.

– Ivo Lozica, Split, 1976.

– Vjekoslav Parać, Split, 1977.

– Marin Studin, Split, 1985.

– Drago Gizdić, Dalmacija 1941. – 1945., Monografija, Zagreb, 1964.

– Bundesarchiv, Berlin

– Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije, Monografija, Beograd, 1958.

– Tatjana Kovač i Mijo Vojnović, U spomen revoluciji, Split, 1976.

– Marinko Božić, Ubojito slovo, Split, 1978.

– Obrad Egić, Dva rođenja Devete dalmatinske brigade, Zadar, 1977.

– Ljubo Plenković, Glad, poema, Split, 1983.

– Damir Šarac, Splitski memento, Split, 2005.